Kontakty - Spoločenstvo bývalých urbárníkov a lesomajiteľov

Prejsť na obsah

Kontakty


SBUL, pozem. spol.
Spoločenstvo bývalých urbárníkov a lesomajiteľov
Školská 239/18B
914 41 NEMŠOVÁ


Výbor SBUL Nemšová zasadá každý štvrtok od 15.30 hod do 18.30 hod v urbárskom dome.


IČO:         34001123
IČ DPH:  
SK 2021853757


Tel./Fax: 032/65 98 817
Mobil: 0904 977 802


Spoločenstvo je zapísané do registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou na OBVODNOM LESNOM ÚRADE v Trenčíne pod č. s. 2003/00391-005 pod č.41

E-mailové adresy SBUL Nemšová pozem.spol.:

predseda@sbul.sk

e.sykorova@sbul.sk


Výbor SBUL Nemšová pozem.spol.:

Ing. Jozef Ďurík
- predseda
Pavol Bahno - člen
Eva Sýkorová - členka
Gabriela Vašeková - členka

Mária Belková - člen

Dozorná rada SBUL Nemšová pozem.spol.:

Ing. Milan Sedláček - predseda

Ing.Iveta Jurisová - členka

Marta Psotová - členka


Funkcionári SBUL, pre prístup do pošty navštívte tento odkaz: mail.webhouse.sk
Návrat na obsah