O nás - Spoločenstvo bývalých urbárníkov a lesomajiteľov

Prejsť na obsah

O nás

1.Názov a sídlo spoločenstva
SPOLOČENSTVO BÝVALÝCH URBÁRNIKOV A LESOMAJITEĽOV NEMŠOVÁ, pozemkové spoločenstvo, 

ul. školská 239/18B, Nemšová 914 41 s právnou  subjektivitou. 
Spoločenstvo  s právnou subjektivitou má členov, podielnikov, ktorí majú práva a povinnosti k právnemu subjektu – pozemkovému spoločenstvu, ktoré prostredníctvom svojich orgánov (predsedu, podpredsedu) vystupuje navonok.
2. Profil spoločenstva.
Spoločenstvo zabezpečuje obnovu drevín na území spoločnej nehnuteľnosti   v KÚ Horné Srnie  a efektívne hospodárenie na ostatnej pôde, pozemkoch a vodných  plochách v KÚ Nemšová a Dubnica nad Váhom.
Spolu s týmto vykonáva množstvo súvisiacich činností ako sú ošetrovanie porastov, ťažba drevnej hmoty ale aj činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia pod dozorom Lesného odborného hospodára (LOH), prenájom nehnuteľností, predaj nehnuteľností.

Návrat na obsah